Πότε δίνουμε εγγύηση μισθώματος ; Εγγύηση Μισθώματος είναι δυνατόν να δόθηκε για εξασφάλιση του μισθώματος και μάλιστα ως προκαταβολή ή ως επιβεβαίωση για κάλυψη της ζημίας λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης είτε ως ποινική ρήτρα, είτε ως συμβατική εγγυοδοσία. Συνήθως δίνεται ως εγγυοδοσία προς εξασφάλιση του εκμισθωτή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Πιο απλά, πρόκειται για ένα προσυμφωνημένο χρηματικό ποσό (συνήθως κάποια ενοίκια), το οποίο αποτελεί εγγύηση για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν τηρήσει τα όσα αναφέρονται στο συμβόλαιο. Με τη λήξη της συμφωνίας, και εφόσον ο ενοικιαστής ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις του αυτή η εγγύηση επιστρέφεται. Δηλαδή ο ενοικιαστής παίρνει πίσω την εγγύηση μετά τη λήξη της μίσθωσης.

Αυτό σημαίνει ότι αν ο μισθωτής αποχωρήσει από το μίσθιο πρόωρα, για λόγους που ανάγονται στον ίδιο, χωρίς ο εκμισθωτής να συμφωνεί στην παράδοση του μισθίου, η εγγύηση μπορεί να παρακρατηθεί από τον τελευταίο. Ασφαλώς, στην περίπτωση που η αποχώρηση ανάγεται σε προβλήματα ή ελλείψεις του μισθίου, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του μισθωτή και εφόσον δεν υπάρχουν αξιώσεις εναντίον του από άλλες αιτίες π.χ. ανεξόφλητοι λογαριασμοί, η εγγύηση επιστρέφεται.

Εμείς στη Roofrate βοηθάμε τόσο στην επιλογή του κατάλληλου διαμερίσματος κάνοντας εκτενή έλεγχο πριν μεταφερθείς εκεί, τόσο και την αναλυτική περιγραφή της κατοικίας αφού έχεις αποφασίσει να την ενοικιάσεις, τραβώντας φωτογραφίες, 3D Tours και ελέγχοντας πληθώρα από checkpoints στέλνοντας μια αναλυτική αναφορά σε εσένα αλλά και τον σπιτονοικοκύρη.Στείλε μας σήμερα το μήνυμά σου για να τσεκάρουμε το διαμέρισμά σου εύκολα και γρήγορα

Roofrate Team